No-Dig Loučná nad Desnou 2022

 

Hledáte profesionálního organizátora konferencí, seminářů, školení, společenských akcí?

PAK SE OBRAŤTE NA NÁS !

  Organizačně zajistíme Vaše akce včetně:

  - vypracování programu a rozpočtu

  - grafické zpracování, tisk a rozesílání pozvánek

  - registrace přihlášek účastníků

  - zajištění ubytování a stravování účastníků

  - zajištění přednáškových sálů

    včetně veškerého technického vybavení a tlumočení

  - zajištění vlastního průběhu akce

  - doprovodný kulturní a společenský program, rauty, narozeninové párty,

    firemní společenské akce a jiné. 

 

      REALIZACE KDEKOLIV V ČESKÉ REPUBLICE.   VAŠE AKCE NA KLÍČ.